INFORMATYKA i INTERNET

Witamy Państwa na stron­ie inter­ne­towej ringonet.pl!

Zapraszam do sko­rzys­ta­nia z usług kom­put­erowych i inter­ne­towych w miejs­cowoś­ci Zielona Góra i promie­niu do 30km.

• Serwis kom­put­erów oraz lap­topów
• Serwis opro­gramowa­nia
• Sprzedaż sprzę­tu i opro­gramowa­nia
• Sieci kom­put­erowe LAN i WiFi oraz ser­w­ery
• Usługi inter­ne­towe, www i pocz­ta
• Usługi z zakre­su grafi­ki kom­put­erowej
• Korepetycje i szkole­nia z zakre­su infor­maty­ki dla osób w różnym wieku

GWARANCJA PRZYJAZNYCH CEN  |  PROMOCJA DLA FIRMStrona ringonet.pl to również  baza wiedzy, w której zna­j­du­ją się artykuły z zakre­su teleinformatyki.

Windows,  Linux,  Oracle,  MSSQL,  Axence,  IBM, CISCO,  Novell, Google, MySQL, Streamsoft, Comarch, Insert oraz wszys­tkie inne mar­ki lub pro­duk­ty wymienione na ringonet.pl, są znaka­mi towarowy­mi lub zare­je­strowany­mi znaka­mi towarowy­mi należą­cy­mi do ich właś­ci­cieli i powin­ny być w ten sposób trak­towane.

Obszar dzi­ała­nia: Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów, Nowogród Bobrzański

Zadzwoń teraz!