Witamy Państwa na stron­ie inter­ne­towej ringonet.pl!

• Serwis kom­put­erów oraz lap­topów
• Serwis opro­gramowa­nia
• Sprzedaż sprzę­tu i opro­gramowa­nia
• Sieci kom­put­erowe LAN i WiFi oraz ser­w­ery
• Tonery i tusze do drukarek
• Usługi inter­ne­towe, www i pocz­ta
• Usługi z zakre­su grafi­ki kom­put­erowej
• Poligrafia i gadże­ty reklam­owe
• Marketing i rekla­ma w internecie, pra­ca z grafiką kom­put­erową, strony inter­ne­towe oraz sklepy inter­ne­towe.
• Korepetycje i szkole­nia z zakre­su infor­maty­ki dla osób w różnym wieku

 

 

 

Strona ringonet.pl to również  baza wiedzy, w której zna­j­du­ją się artykuły z zakre­su teleinformatyki.

 

Windows,  Linux,  Oracle,  MSSQL,  Axence,  CISCO,  Novell, Google, MySQL, Streamsoft, Comarch, Insert oraz wszys­tkie inne mar­ki lub pro­duk­ty wymienione na ringonet.pl są znaka­mi towarowy­mi lub zare­je­strowany­mi znaka­mi towarowy­mi należą­cy­mi do ich właś­ci­cieli i powin­ny być w ten sposób trak­towane.

 

Obszar dzi­ała­nia: Zielona Góra, Nowa Sól, Żagań

*Strona inter­ne­towa ringonet.pl wyko­rzys­tu­je pli­ki cookies.