Skróty klawiaturowe WINDOWS

Ctrl+C — Kopiuje zaz­nac­zony ele­mentCtrl+V — Wkleja sko­pi­owany ele­mentCtrl+X — Wycina zaz­nac­zony ele­mentCtrl+Z — Cofnij ostat­nią oper­acjęCtrl+Y — Powtarza ostat­nią oper­acjęCtrl+F — Znajduje tekst w akty­wnym doku­men­cieCtrl+S — Zapisuje bieżący …

Zapis do pliku csv python

import csv #nazwy pól­fields = ['Imie', 'Wydzial', 'Year', 'Punkty'] #rzędy danych pliku CSV rows = [ ['Adam', 'COE', '2', '9.0'],['Piotr', 'Mkt', '2', '9.1'],['Ewa, 'IT', '2', '9.3'],['Anna', 'SE', '1', '9.5'],['Kasia', 'MCE', '3', …

hdtune

Poniżej link do pro­gra­mu do testowa­nia dysku HDD i SSD. Program nie ma ograniczeń cza­sowych. ver2.55 https://drive.google.com/file/d/19v5ohBYA8p-Cp9z1OV9tsn1epDHC-dwD/view?usp=sharing

Sterownik drukarki SCX4200 Windows10

Sterownik drukar­ki prezen­towany na stronach inter­ne­towych SAMSUNG i Microsoft nie dzi­ała praw­idłowo pod Windows 10.  Tutaj są dostęp­ne sterown­i­ki do drukar­ki i skan­era Samsung SCX4200, mają oznacze­nie Win7 ale działają …