Kategoria: STEROWNIKI

Sterownik drukarki SCX4200 Windows10

Sterownik drukar­ki prezen­towany na stronach inter­ne­towych SAMSUNG i Microsoft nie dzi­ała praw­idłowo pod Windows 10.  Tutaj są dostęp­ne sterown­i­ki do drukar­ki i skan­era Samsung SCX4200, mają oznacze­nie Win7 ale dzi­ała­ją pod Windows 10. Sterownik drukar­ki SCX4200Sterownik skan­era SCX4200

Zadzwoń teraz!