Archiwum kategorii: MSSQL

Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Zdarza się, nawet częs­to, że zapom­i­namy hasła do ser­w­era MSSQL na uzytkown­i­ka sa. Podaję sposób jego odzyska­nia:

Czytaj dalej Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Share Button

Log Shrinking i Truncation w MS SQL Server

Dziennik transakcji odgry­wa kluc­zową rolę w bazie danych MS SQL Server: utrzy­mu­je zapis akty­wnoś­ci bazy danych, kluc­zowy dla przy­wróce­nia ostat­nich danych w przy­pad­ku awarii. Jednakże jest są ograniczenia: log transakcji może zuży­wać znaczącą ilość miejs­ca w akty­wnej bazie danych. MS SQL Server udostęp­nia dwa dzi­ała­nia mające na celu zrównoważyć te duże wyma­gania przestrzenne…

Czytaj dalej Log Shrinking i Truncation w MS SQL Server

Share Button

Instalacja MSSQL Management Tools

Serwer MSSQL zain­stalowany… Co dalej… Do zarządza­nia sew­erem (prawa, tworze­nie tabel, tworzenia widoków, kopii zapa­sowych oraz odt­warza­nia danych i wiele więcej) służy narzędzie  MSSQL Management Tools.

Czytaj dalej Instalacja MSSQL Management Tools

Share Button

Instalacja dodatkowej instancji MSSQL SERVER

Często zachodzi konieczność insta­lacji dodatkowej, następ­nej instancji MSSQL SERVER (nie mylić z przyłączaniem dodatkowej bazy danych). Dzięki instacji, może­my wykon­ać inne ustaw­ienia w początkowym pro­ce­sie insta­lacji.

Czytaj dalej Instalacja dodatkowej instancji MSSQL SERVER

Share Button

Instalacja MSSQL serwer 2008 R2

Artykuł dla początku­ją­cych użytkown­ików, może pomóc w insta­lacji ser­w­era bazo­danowego Microsoft. Instalacja jest naprawdę pros­ta..

Czytaj dalej Instalacja MSSQL ser­w­er 2008 R2

Share Button