Konfiguracja pop smtp

Poczta Google (Gmail) Konfiguracja kon­ta POP: Połączenia szyfrowane SSL (wyma­gane): Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop.gmail.com — port — 995 Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.gmail.com — port — 465 Połączenie TLS/STARTTLS: Serwer pocz­ty wychodzącej …