Kategoria: INNE

Skróty klawiaturowe WINDOWS

Ctrl+C — Kopiuje zaz­nac­zony ele­mentCtrl+V — Wkleja sko­pi­owany ele­mentCtrl+X — Wycina zaz­nac­zony ele­mentCtrl+Z — Cofnij ostat­nią oper­acjęCtrl+Y — Powtarza ostat­nią oper­acjęCtrl+F — Znajduje tekst w akty­wnym doku­men­cieCtrl+S — Zapisuje bieżą­cy plikCtrl+Shift+S — Zapisuje bieżą­cy plik jakoCtrl+A — Zaznacza wszys­tkoCtrl+P — Drukuje bieżą­cy doku­mentAlt+Tab — Przełącza się między otwarty­mi programami/oknamiAlt+F4 — Zamyka akty­wne okno lub zakańcza…
Czytaj dalej

Konfiguracja pop smtp

Poczta Google (Gmail) Konfiguracja kon­ta POP: Połączenia szyfrowane SSL (wyma­gane): Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop.gmail.com — port — 995 Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.gmail.com — port — 465 Połączenie TLS/STARTTLS: Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.gmail.com — port — 587 Konfiguracja kon­ta IMAP: Połączenia szyfrowane SSL (wyma­gane): Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.gmail.com — port — 993 Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.gmail.com —…
Czytaj dalej

Zadzwoń teraz!