Archiwum kategorii: INNE

Konfiguracja pop smtp

Poczta Google (Gmail)
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL (wyma­gane):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop.gmail.com — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.gmail.com — port — 465
Połączenie TLS/STARTTLS:
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.gmail.com — port — 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL (wyma­gane):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.gmail.com — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.gmail.com — port — 465
Połączenie TLS:
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.gmail.com — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego
By korzys­tać z pro­tokołu POP3, należy na stron­ie kon­ta uak­ty­wnić opcję:
Włącz POP dla wszys­t­kich wiado­moś­ci (nawet już pobranych)

Poczta Wirtualna Polska
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL (zale­cane):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop3.wp.pl — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.wp.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop3.wp.pl — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.wp.pl — port — 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL (zale­cane):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.wp.pl — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.wp.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.wp.pl — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.wp.pl — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie iden­ty­fika­to­ra użytkown­i­ka

Poczta Aol
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop.aol.com — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.aol.com — port — 587
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop.aol.com — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.aol.com — port — 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.aol.com — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.aol.com — port — 587
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.aol.com — port — 143
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.aol.com — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego

Poczta Foxmail / QQMail
Konfiguracja kon­ta POP3:

Połączenia szyfrowane SSL: (wskazane dla połączeń SMTP)
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop.qq.com — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.qq.com — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop.qq.com — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.qq.com — port — 25 / 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL: (wskazane dla połączeń SMTP)
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.qq.com — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.qq.com — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.qq.com — port — 143
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.qq.com — port — 25 / 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego

Poczta Gazeta.pl (dla domen — @gazeta.pl i @g.pl)
Konfiguracja kon­ta IMAP (pro­tokół zale­cany):

Połączenia szyfrowane SSL (wyma­gane):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.gazeta.pl — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.gazeta.pl — port — 465

Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL (wyma­gane):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop3.gazeta.pl — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.gazeta.pl — port — 465

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego
Maksymalny rozmi­ar załączni­ka w nowej pocz­cie to 50 MB
Domyślnie wszys­tkie pro­tokoły dla pro­gramów pocz­towych są włąc­zone
Zmiany związane z lik­widacją przez Google usłu­gi Google for ISP

 

Poczta Interia (bezpłatne)
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL :
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.interia.pl — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.interia.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.interia.pl — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.interia.pl — port — 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.interia.pl — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.interia.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.interia.pl — port — 143
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.interia.pl — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego

Poczta Interia (płatne)
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL :
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.vip.interia.pl — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.vip.interia.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.vip.interia.pl — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.vip.interia.pl — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego

Konto Microsoft (Poczta Hotmail — stare ser­w­ery)
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL (wyma­gane):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop3.live.com — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.live.com — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego
Protokoł IMAP nie jest obsługi­wany przez te ser­w­ery Microsoft

Konto Microsoft (Poczta Outlook.com)
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL (wyma­gane dla POP3):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop-mail.outlook.com — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp-mail.outlook.com — port — 25 lub 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL (wyma­gane dla IMAP):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap-mail.outlook.com — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp-mail.outlook.com — port — 25 lub 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Dla SMTP — połączenia szyfrowane TLS
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego

Poczta Neostrada
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL:
Brak danych na stron­ie usłu­go­daw­cy
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.neostrada.pl — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.neostrada.pl — port — 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL/TLS:
Brak danych na stron­ie usłu­go­daw­cy
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.neostrada.pl — port — 143
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.neostrada.pl — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego

Poczta o2 (Tlen)
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL (zale­cane):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.o2.pl — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.o2.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.o2.pl — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.o2.pl — port — 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL (zale­cane):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.o2.pl — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.o2.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.o2.pl — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.o2.pl — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie iden­ty­fika­to­ra użytkown­i­ka

Poczta Onet (bezpłat­na)
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop3.poczta.onet.pl — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.poczta.onet.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop3.poczta.onet.pl — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.poczta.onet.pl — port — 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL/TLS:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.poczta.onet.pl — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.poczta.onet.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.poczta.onet.pl — port — 143
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.poczta.onet.pl — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego
Usługa IMAP wyma­ga akty­wowa­nia na ser­w­erze (Ustawienia kon­ta)

Poczta Onet (płat­na)
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.onet.pl — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.onet.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — poczta.onet.pl — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.onet.pl — port — 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL/TLS:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.poczta.onet.pl — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.onet.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.poczta.onet.pl — port — 143
Serwer pocz­ty wychodzącej — poczta.onet.pl — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego

Poczta Orange
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — mail.orange.pl — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — mail.orange.pl — port — 587
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — mail.orange.pl — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — mail.orange.pl — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie iden­ty­fika­to­ra użytkown­i­ka
Dostęp przez WAP — wap.poczta.orange.pl
Poczta Orange nie udostęp­nia obsłu­gi za pomocą pro­tokołu — IMAP

Poczta poczta.pl
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop3.poczta.pl — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.poczta.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop3.poczta.pl — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.poczta.pl — port — 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL/TLS:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.poczta.pl — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.poczta.pl — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.poczta.pl — port — 143
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.poczta.pl — port — 587

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego

 

Poczta Yahoo!
Konfiguracja kon­ta POP:

Połączenia szyfrowane SSL (zale­cane):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop.mail.yahoo.com — port — 995
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.mail.yahoo.com — port — 465
Połączenie bez szyfrowa­nia SSL:
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — pop.mail.yahoo.com — port — 110
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.mail.yahoo.com — port — 587

Konfiguracja kon­ta IMAP:

Połączenia szyfrowane SSL (wyma­gane):
Serwer pocz­ty przy­chodzącej — imap.mail.yahoo.com — port — 993
Serwer pocz­ty wychodzącej — smtp.mail.yahoo.com — port — 465

Serwer wyma­ga uwierzytel­nienia / auto­ryza­cji SMTP
Logowanie do kon­ta na pod­staw­ie pełnego adresu pocz­towego
Protokół POP wyma­ga włączenia tej usłu­gi na kon­cie Poczty Yahoo!
Ustawienia dla kont w dom­e­n­ach: yahoo.pl oraz yahoo.com

Share Button