Archiwum kategorii: LINUX

Porty i gniazda UDP i TCP

Wyświetlenie wszys­t­kich portów
sudo ss ‑l
sudo net­stat ‑tulpn
sudo net­stat ‑tulpn | grep LISTEN

## Wyświetlenie wszys­t­kich gni­azd TCP
sudo ss ‑t ‑a

## Wyświetlenie wszys­t­kich gni­azd UDP
sudo ss ‑u ‑a

## Wyświetlenie otwartych plików
lsof | more
lsof | grep some­thing
lsof /dev/sda2
lsof /path/to/file

Share Button

DNS i powiązane informacje

Wyświetlenie infor­ma­cji o adresie IP ser­w­era nazw (ISP):
# cat /etc/resolv.conf

Informacje o nazwach hostów mogą zna­j­dować się w pliku resolvera.
O tym jakie są wpisy w pliku host.conf moż­na się dowiedzieć wyda­jąc polece­nie:
# cat /etc/host.conf

Share Button

Wyświetlenie informacji — bridge ethernet

$ sudo brctl show
$ sudo bridge link

Share Button

Wyświetlenie tablicy routingu

Wyświetlenie tabl­i­cy routin­gu moż­na zre­al­i­zować za pomocą pole­ceń:

sudo ip r
sudo route -n
sudo netstat -nr
Share Button

Informacja o konfiguracji ip linux ubuntu

## Informacja o wszystkich interfejsach
sudo ip a
sudo ip
sudo ip link ls up
sudo ifconfig -a
 
## Informacja o interfejsie eth0
sudo ip a show eth0
sudo ifconfig eth0
Share Button