Zapis do pliku csv python

import csv #nazwy pólfields = ['Imie', 'Wydzial', 'Year', 'Punkty'] #rzędy danych pliku CSV rows = [ ['Adam', 'COE', '2', '9.0'],['Piotr', 'Mkt', '2', '9.1'],['Ewa, 'IT', '2', '9.3'],['Anna', 'SE', '1', '9.5'],['Kasia', 'MCE', '3', '7.8'],['Marek', 'EP', '2', '9.1']] #nazwa pliku csvfilename = "plik.csv" #zapis do pliku csv with open(filename, 'w') as csvfile:# tworzenie obiektu csvwritercsvwriter = csv.writer(csvfile)# pisanie do pól csvwriter.writerow(fields) # pisanie rzędówcsvwriter.writerows(rows) ...
Read More

Czytanie pliku csv python

<code> #import modułu csv import csv # nazwa pliku csv filename = "test_ro.csv" # inicjacja listy nagłówków i rzędów fields = [] rows = [] # czytanie pliku open(filename, 'r') as csvfile: # tworzenie obiektu csvreader csvreader = csv.reader(csvfile) # odczytanie nazw pól z pierwszego rzedu fields = next(csvreader) # odczytanie każego rzędu, rząd po rzędzie for row in csvreader: rows.append(row) # wyświetlenie calkowitej ilości rzędów print("Total no. of rows: %d"%(csvreader.line_num)) # wyświetlenie nazwy pól print('Field names are:' + ', '.join(field for field in fields)) # wyświetlnenie pierwszych pięciu rzędów print('\nPierwsze 5 rzedow:\n') for row in rows[:5]: # parsowanie każdej kolumny rzędu...
Read More

linux sticky bit

Plik posiadający ustawiony sticky bit oznacza, że program, który on przechowuje, będzie po jego zakończeniu nadal przechowywany w pamięci serwera. Dla katalogów sticky bit oznacza, że tylko właściciel może go usunąć mimo ustawienia praw, na przykład na 777. Ustawienie sticky bitu dla plików wygląda następująco : chmod 1*** nazwa_pliku_katalogu chmod +t nazwa_pliku_katalogu *** - tu określamy dowolne prawa dla właściciela, grupy i innych użytkowników. Reprezentantem tego bitu w listingach katalogów jest literka t w sekcji dotyczącej reszty użytkowników : - rwx r-x r-t ...
Read More

suid i sgid — pożyteczne i niebezpieczne narzędzie

Zadaniem jest uruchamianie programu (lecz nie skryptu) z prawami właściciela lub grupy przypisanej temu programowi, a nie z prawami użytkownika, który ten program uruchamia. Zagrożenie - przejęcie kontroli nad systemem. Jeśli zwykłemu użytkownikowi uda się tak wywołać (zawiesić) program (którego właścicielem jest użytkownik root i który ma ustawioną flagę suid lub sgid), aby dostać się do powłoki UNIX to otrzyma on prawa właściciela programu (czyli w tym przypadku usera root) co stanowi ogromne zagrożenie dla pracującego systemu, tak więc należy z dużym rozsądkiem używać tych flag. Nadawanie plikom suid-a lub sgid-a suid : chmod u+s nazwa_plku chmod 4*** nazwa_pliku sgid : chmod g+s nazwa_pliku chmod 2*** nazwa_pliku suid i sgid : chmod 6*** nazwa_pliku *** - tu wstawiamy dowolne prawa dla właściciela, grupy i innych użytkowników. Flaga suid w listingach plików reprezentowana jest przez literkę s w prawach dla właściciela pliku : - rws r-x r-x Flaga sgid w listingach plików reprezentowana jest przez literkę s w prawach dla grupy : - rwx r-s r-x ...
Read More

Prawa do plików linux

Linux używa tych samych ustawień praw plików co UNIX, każdy plik i katalog systemu Linux ma określone prawa dla właściciela plików, członków grup użytkowników i każdego użytkownika systemu. Prawa to uprawnienia do czytania pliku (ang. Read) , pisania do pliku (ang. Write) i jego wykonywania (ang. Execute). W celu sprawdzenia praw wykonujemy polecenie: # ls –l plik Wykonanie polecenia, [me@linuxbox me]$ ls -l some_file będzie skutkowało: -rw-rw-r-- 1 me   me   1097374 Sep 26 18:48 some_file Wynik możemy następująco zinterpretować: - Właścicielem pliku "some_file" jest użytkownik "me" - Użytkownik "me" ma prawa do pisania i czytania tego pliku - Plik przynależy do grupy "me" - Członkowie grupy "me" mogą również czytać i pisać w tym pliku - Wszyscy mogą czytać ten plik identyfikator typu : -   zwykły plik b  specjalny plik blokowy c  specjalny plik znakowy d  katalog l   link symboliczny p  potok s  gniazdo Basic File Permissions Permission Groups Each file and directory has three user based permission groups: owner - The Owner permissions apply only the owner of the file or directory, they will not impact the actions of...
Read More