Kategoria: PHP

W jaki sposób przekierować stronę?

Prezentujemy wskazówkę w jaki sposób przekierować otwar­cie strony pod innym adresem…

Dodawanie znaku wodnego do zdjęcia w php

Wykorzystujemy w tym celu bib­liotekę GD. Warto sprawdz­ić czy na naszym ser­w­erze jest dostęp­na taka biblioteka…

Przesyłanie wartości zmiennych z PHP do JavaScript

Przesyłanie wartoś­ci zmi­en­nych z PHP do JavaScript moż­na zre­al­i­zować na kil­ka sposobów…

Zadzwoń teraz!