Archiwum kategorii: Python

Zapis do pliku csv python

import csv

#nazwy pól
fields = ['Imie', 'Wydzial', 'Year', 'Punkty']

#rzędy danych pliku CSV

rows = [ ['Adam', 'COE', '2', '9.0'],
['Piotr', 'Mkt', '2', '9.1'],
['Ewa, 'IT', '2', '9.3'],
['Anna', 'SE', '1', '9.5'],
['Kasia', 'MCE', '3', '7.8'],
['Marek', 'EP', '2', '9.1']]

#nazwa pliku csv
file­name = "plik.csv"

#zapis do pliku csv

with open(filename, 'w') as csv­file:
# tworze­nie obiek­tu csvwriter
csvwriter = csv.writer(csvfile)

# pisanie do pól

csvwriter.writerow(fields)

# pisanie rzędów
csvwriter.writerows(rows)

 

Czytanie pliku csv python

<code>

#import modułu csv 
import csv 
 
# nazwa pliku 
csv filename = "test_ro.csv" 
 
# inicjacja listy nagłówków i rzędów
fields = [] rows = []  

# czytanie pliku 
open(filename, 'r') as csvfile:
   
# tworzenie obiektu csvreader   
csvreader = csv.reader(csvfile) 
     
# odczytanie nazw pól z pierwszego rzedu   
fields = next(csvreader)    

# odczytanie każego rzędu, rząd po rzędzie  
for row in csvreader:     
rows.append(row)    

# wyświetlenie calkowitej ilości rzędów  
print("Total no. of rows: %d"%(csvreader.line_num)) 
 
# wyświetlenie nazwy pól
print('Field names are:' + ', '.join(field for field in fields))  

# wyświetlnenie pierwszych pięciu rzędów
print('\nPierwsze 5 rzedow:\n') for row in rows[:5]: 
  
# parsowanie każdej kolumny rzędu   
for col in row:     
print("%10s"%col),   
print('\n') 

</code>