Kategoria: WIFI

Diagnostyka sieci WiFi Ubuntu

Poniżej kil­ka pole­ceń stosowanych w diag­nos­tyce sieci Wifi w sys­temie Ubuntu $ iwcon­fig $ watch ‑n 1 cat /proc/net/wireless $ wavemon

Domyślne hasła routerów

Przedstawiamy domyślne hasła urządzeń sieciowych. W przy­pad­ku kiedy na urządze­niu nie zostało zmienione hasło fab­ryczne, moż­na za pośred­nictwem tego artykułu zal­o­gować się do urządzenia sieciowego.

Diagnostyka sieci WIFI

Czesto pojaw­ia się prob­lem, moja sieć WIFI nie dzi­ała albo sieć WIFI dzi­ała wol­no, połączenia WIFI są zry­wane… Co robić w takiej sytu­acji… Otóż jest sposób!

Zadzwoń teraz!