Kategoria: Windows 7

Jak sprawdzić wersję Firebirda?

Jak sprawdz­ić wer­sję ser­w­era baz danych Firebird w sys­temach Windows?

Naprawa Windows 7

Nadchodzi czas, kiedy borykamy się z niepraw­idłowo dzi­ała­ją­cym sys­te­mem Windows 7.  Istnieje sposób na naprawę tego sys­te­mu bez utraty zain­stalowanego oprogramowania…

Zadzwoń teraz!