Archiwum kategorii: Windows CMD

Problem z drukowaniem — dokumenty w kolejce

Może  prob­lem ma naturę szer­szą, nie doty­czy tylko rozwiązań ser­werowych. Zdarza się, że doku­men­ty nie są drukowane, jak otworzymy kole­jkę wydruku, zauważymy że są tam prze­chowywane i nic się z nimi nie dzieje. Czytaj dalej Problem z drukowaniem — doku­men­ty w kole­jce

Share Button

Mapowanie dysków

Poniżej sposób na mapowanie dysków.

Choć dys­ki moż­na mapować z poziomu eksplorato­ra Windows, poda­je­my sposób na mapowanie za pomocą skryp­tu .bat . Skrypt ten moż­na podłączyć pod autostart, jak również pod mech­a­nizm skryp­tów logowa­nia.
Czytaj dalej Mapowanie dysków

Share Button

Szczegółowa lista poleceń CMD

Czytaj dalej Szczegółowa lista pole­ceń CMD

Share Button

Zmiana hasła administratora

WINDOWS XP

Przechodzimy do: Start –> Uruchom –> wpisu­je­my "CMD"

Następnie wpisu­je­my w kon­soli "net user" (pojaw­ia­ją się nazwy kont innych użytkown­ików — jest też nazwa "Administrator")

Wpisujemy:

net user admin­is­tra­tor *

Pojawia się:
Wpisz hasło dla użytkowi­ka –> wpisu­je­my nowe hasło
Wpisz hasło ponown­ie w celu potwierdzenia –> wpisu­je­my to samo

Powinno pojaw­ić się: Polecenie zostało wyko­nane pomyśl­nie.

—————————————————————————

WINDOWS VISTA

Przechodzimy do Start–> w polu rozpocznij wyszuki­wanie wpisu­je­my polece­nie: "CMD"–> klikamy prawym: uru­chom jako admin­is­tra­tor–> pojaw­ia się nowe okno–> klikamy:kontunuuj
lub naciskamy kom­bi­nację: znak windows+R i tam wpisu­je­my CMD

Następnie wpisu­je­my w konsoli"net user" (pojaw­ia­ją się nazwy kont innych użytkown­ików — jest też nazwa "Administrator")

Wpisujemy:

net user admin­is­tra­tor *

Pojawia się:
Wpisz hasło dla użytkown­i­ka –> wpisu­je­my nowe hasło
Wpisz hasło ponown­ie w celu potwierdzenia –> wpisu­je­my to samo

Powinno pojaw­ić się: Polecenie zostało wyko­nane pomyśl­nie.

Share Button