Kategoria: Windows CMD

Problem z drukowaniem — dokumenty w kolejce

Może  prob­lem ma naturę szer­szą, nie doty­czy tylko rozwiązań ser­werowych. Zdarza się, że doku­men­ty nie są drukowane, jak otworzymy kole­jkę wydruku, zauważymy że są tam prze­chowywane i nic się z nimi nie dzieje. 

Mapowanie dysków

Poniżej sposób na mapowanie dysków. Choć dys­ki moż­na mapować z poziomu eksplorato­ra Windows, poda­je­my sposób na mapowanie za pomocą skryp­tu .bat . Skrypt ten moż­na podłączyć pod autostart, jak również pod mech­a­nizm skryp­tów logowania.

Lista komend CMD

Lista komend CMD Windows

Zmiana hasła administratora

WINDOWS XP Przechodzimy do: Start –> Uruchom –> wpisu­je­my "CMD" Następnie wpisu­je­my w kon­soli "net user" (pojaw­ia­ją się nazwy kont innych użytkown­ików — jest też nazwa "Administrator") Wpisujemy: net user admin­is­tra­tor * Pojawia się: Wpisz hasło dla użytkowi­ka –> wpisu­je­my nowe hasło Wpisz hasło ponown­ie w celu potwierdzenia –> wpisu­je­my to samo Powinno pojaw­ić się: Polecenie zostało wyko­nane…
Czytaj dalej

Zadzwoń teraz!