Czytanie pliku csv python

<code>

#import modułu csv 
import csv 
 
# nazwa pliku 
csv filename = "test_ro.csv" 
 
# inicjacja listy nagłówków i rzędów
fields = [] rows = []  

# czytanie pliku 
open(filename, 'r') as csvfile:
   
# tworzenie obiektu csvreader   
csvreader = csv.reader(csvfile) 
     
# odczytanie nazw pól z pierwszego rzedu   
fields = next(csvreader)    

# odczytanie każego rzędu, rząd po rzędzie  
for row in csvreader:     
rows.append(row)    

# wyświetlenie calkowitej ilości rzędów  
print("Total no. of rows: %d"%(csvreader.line_num)) 
 
# wyświetlenie nazwy pól
print('Field names are:' + ', '.join(field for field in fields))  

# wyświetlnenie pierwszych pięciu rzędów
print('\nPierwsze 5 rzedow:\n') for row in rows[:5]: 
  
# parsowanie każdej kolumny rzędu   
for col in row:     
print("%10s"%col),   
print('\n') 

</code>

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *