Hiperłącza nie działają w programie Outlook

Częstym objawem niepraw­idłowej pra­cy Microsoft Outlook są niedzi­ała­jące hiperłącza w wiado­moś­ci­ach. Poniżej prezen­tu­je­my sposób na rozwiązanie tego prob­le­mu:

Informacje  doty­czą:

Microsoft Outlook 2013
Microsoft Outlook 2010
Microsoft Office Outlook 2007
Microsoft Office Outlook 2003
Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

W celu usunię­cia prob­le­mu trze­ba zain­stalować poniższą łatkę i zrestar­tować kom­put­er.

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 lub Windows Server 2003

Windows 8

Share Button

2 myśli w temacie “Hiperłącza nie działają w programie Outlook”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *