Kampanie reklamowe GOOGLE

Daj o sobie znać klien­tom, którzy szuka­ją firm takich jak Twoja w Mapach i wyszuki­warce Google. Płacisz tylko za wyni­ki, np. gdy ktoś kliknie reklamę i odwiedzi stronę inter­ne­tową lub zadz­woni do Twojej firmy.

W ofer­cie kam­panie reklam­owe GOOGLE:

1. Kampanie w sieci wyszuki­wa­nia (lin­ki spon­sorowane)
2. Kampanie w sieci reklam­owej (kam­panie banerowe)
3. Kampanie pro­duk­towe (Merchant)
4. Kampanie Youtube
5. Kampania w Gmailu
6. Remarketing

Wyświetlaj reklamy w tym momen­cie, gdy ktoś szu­ka tego, co oferujesz

Google jest wszędzie tam, gdzie ludzie szuka­ją infor­ma­cji o tym, co kupić, zro­bić albo dokąd pojechać. Twoja rekla­ma będzie pojaw­iać się w Google w chwili, gdy użytkown­ik szu­ka pro­duk­tów lub usług podob­nych do Twoich.

Reklama wyświ­et­lona we właś­ci­wym momen­cie na kom­put­erze lub tele­fonie może zmienić każdego użytkown­i­ka w wartoś­ciowego klienta.


 

KONTAKT: +48 503 839 846  pomoc@ringonet.pl

Zadzwoń teraz!