Konfiguracja haseł CISCO

Konfiguracja haseł CISCO

Hasło kon­soli:

Router(config)#line con­sole
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password haslo

o Hasło wirtu­al­nych ter­mi­nali (tel­net):

Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#login
Router(config-line)#password haslo

o Hasło try­bu “priv­ilidged”:
niezaszyfrowane:

Router(config)#enable pass­word haslo

lub zaszyfrowane:

Router(config)#enable secret haslo

w przy­pad­ku gdy skon­fig­u­ru­je­my oba hasła, akty­wne jest hasło zaszyfrowane

o Zaszyfrowanie wszys­t­kich haseł:

Router(config)# ser­vice password-encryption

Tags: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz!