Obługa Allegro, EBAY, OLX

Prowadzę prace z zakre­su zamieszcza­nia ofer­ty towarów i usług na plat­formy sprzedażowe takie jak allegro.pl, ebay.com i olx.pl. Po odpowied­nim przy­go­towa­niu zdjęć pro­duk­tów i przy­go­towa­niu zgod­nego z wyty­czny­mi opisem pro­duk­tów, są one wys­taw­iane na dowol­nej z wymienionej plat­formie sprzedażowej…

Skontaktuj się ze mną:

tel. +48 503 839 846
email: pomoc@ringonet.pl

Share Button