SKLEP INTERNETOWY

O mojej ofer­cie zna­j­du­je się pro­jek­towanie sklepów inter­ne­towych RWD dla wyma­ga­ją­cych:
- respon­sy­wne sklepy inter­ne­towe
- zarządzalne sklepy inter­ne­towe
- dobra pozy­c­ja w wyszuki­warce GOOGLE
- pro­jek­towanie grafi­ki na potrze­by sklepu
- z zas­tosowaniem nowoczes­nego sil­ni­ka shoper.pl
- aktu­al­i­zowany kod źródłowy strony (bez­pieczeńst­wo)

Skontaktuj się ze mną:

tel. +48 503 839 846
email: pomoc@ringonet.pl

Share Button