Archiwa tagu: administracja

Microsoft Management Console (MMC)

Program Microsoft Management Console (MMC) obsługu­je i wyświ­et­la narzędzia admin­is­tra­cyjne twor­zone przez fir­mę Microsoft i innych dostaw­ców opro­gramowa­nia.

Czytaj dalej Microsoft Management Console (MMC)

Share Button

Usługi Windows w Axence nVision

Oprogramowanie Axence nVision umożli­wia nam podgląd sta­tusu dzi­ała­nia usług Windows na zdal­nym urządze­niu.

Czytaj dalej Usługi Windows w Axence nVision

Share Button

W systemie Windows XP brakuje ikon na pulpicie

Na pulpicie może brakować ikon. Jednakże w przy­pad­ku otwar­cia folderu Pulpit w Eksploratorze Windows ikony pul­pitu są w tym oknie widoczne.
Czytaj dalej W sys­temie Windows XP braku­je ikon na pulpicie

Share Button