Archiwa tagu: cmd

Problem z drukowaniem — dokumenty w kolejce

Może  prob­lem ma naturę szer­szą, nie doty­czy tylko rozwiązań ser­werowych. Zdarza się, że doku­men­ty nie są drukowane, jak otworzymy kole­jkę wydruku, zauważymy że są tam prze­chowywane i nic się z nimi nie dzieje. Czytaj dalej Problem z drukowaniem — doku­men­ty w kole­jce

Share Button

Szczegółowa lista poleceń CMD

Czytaj dalej Szczegółowa lista pole­ceń CMD

Share Button

Lista komend CMD

Lista komend CMD Windows

Czytaj dalej Lista komend CMD

Share Button

Ping do całej podsieci LAN

Czasami trze­ba zlokali­zować hosty/serwery w pod­sieci. Przedstawiamy zatem fajny prosty skrypt który umożl­wia wykony­wanie pin­ga do całej pod­sieci.

Poniższą część zapisu­je­my w pliku np. ping.bat

——————

for /L %%i in (1,1,254) do ping 192.168.1.%%i ‑n 2 >> skanowanie.log

——————

Share Button