Archiwa tagu: dns

DNS i powiązane informacje

Wyświetlenie infor­ma­cji o adresie IP ser­w­era nazw (ISP):
# cat /etc/resolv.conf

Informacje o nazwach hostów mogą zna­j­dować się w pliku resolvera.
O tym jakie są wpisy w pliku host.conf moż­na się dowiedzieć wyda­jąc polece­nie:
# cat /etc/host.conf

Share Button

Wyświetlenie pełnej ścieżki FQDN domeny hosta

W celu wyświ­etle­nia pełnej ścież­ki FQDN, wyda­je­my polece­nie w kon­soli:

$ host­name ‑f

Share Button

Informacja o urządzeniu/właściwości

Po otworze­niu kar­ty "infor­ma­c­je o urządze­niu" w dol­nej jej częś­ci mamy dostęp do właś­ci­woś­ci mon­i­torowanego urządzenia.

Czytaj dalej Informacja o urządzeniu/właściwości

Share Button