Archiwa tagu: mysql

Polskie znaki w mysql

W celu wyświ­etle­nia pol­s­kich znaków należy pamię­tać o:

  • poprawnym ustaw­ie­niu kodowa­nia oraz metody porów­na­nia napisów dla bazy danych (zmody­fikować już ist­niejącą moż­na za pomocą zmi­any: CREATE => ALTER) :CREATE DATABASE `nazwa_bazy` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci
  • ustaw­ie­niu kodowa­nia w wysyłanym nagłówku<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF‑8" />

*W wielu wypad­kach prob­lem jest po stron­ie kon­fig­u­racji samego ser­era www, php.  Jeżeli nie ma dostępu do w/w kon­fig­u­racji sposobem się okazu­je możli­wość ustaw­ienia kodowa­nia połączenia:

mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
Jeżeli jeszcze są prob­le­my:
mysql_query("SET NAMES `utf8` COLLATE `utf8_polish_ci`");

 

Share Button

Kopie zapasowe i odtwarzanie za pomocą mySQLdump.

Mysqldump jest narzędziem do zarządza­nia kopi­a­mi zapa­sowy­mi baz mySQL. Czytaj dalej Kopie zapa­sowe i odt­warzanie za pomocą mySQLdump.

Share Button