Tag: partycje

konwersja ntfs-ext2-ext3-ext4

O kon­wer­sji na lin­ux­owe sys­te­my plików raz jeszcze, infor­ma­c­je tu zawart mogą się przy­dać bardziej doświad­c­zonym i wnikli­wym użytkown­ikom sys­temów Linux…

Formatowanie dysku LINUX

W celu podzie­le­nia dysku na par­ty­c­je posłużymy się polece­niem fdisk…

Zadzwoń teraz!