Archiwa tagu: proces

Kończenie procesu LINUX

Dwa polece­nia do zamyka­nia pro­ce­su (pot. zabi­ja­nia pro­ce­su). Stosowane w celu zamknię­cia pro­gra­mu, zakończa­nia niepotrzeb­nych pro­cesów to kill i kil­lall. Czytaj dalej Kończenie pro­ce­su LINUX

Share Button

Zmiana priorytetu procesu Linux

W sys­temie Linux ist­nieje możli­wość zmi­any pri­o­ry­te­tu pro­cesów.
Czytaj dalej Zmiana pri­o­ry­te­tu pro­ce­su Linux

Share Button