Archiwa tagu: pulpit zdalny

Jak zmienić port nasłuchiwania używany przez funkcję Pulpit zdalny

Niekiedy zachodzi potrze­ba zmi­any por­tu na którym pracu­je zdal­ny pul­pit. Rozwiązanie jest proste, wyma­ga jedynie ingerencji w edy­tor rejestru.

Czytaj dalej Jak zmienić port nasłuchi­wa­nia uży­wany przez funkcję Pulpit zdal­ny

Share Button

Nazwa pliku REMOTE DESKTOP — Zdalny pulpit

Plik do kon­soli pul­pitu zdal­nego (ang. remote desk­top) moż­na znaleźć w sys­temie pod ścieżką: %SystemRoot%\System32\mstsc.exe, co zazwyczaj oznacza ścieżkę c:\windows\system32\mstsc.exe .

*Domyślnie ser­w­er RDP jest dostęp­ny na por­cie TCP, UDP 3389.

Share Button