Archiwa tagu: root

Informacja o konfiguracji ip linux ubuntu

## Informacja o wszystkich interfejsach
sudo ip a
sudo ip
sudo ip link ls up
sudo ifconfig -a
 
## Informacja o interfejsie eth0
sudo ip a show eth0
sudo ifconfig eth0
Share Button

Informacja o modułach linux ubuntu

 $ sudo lsmod
 $ sudo modinfo {driver_name}
 $ sudo modinfo kvm
Share Button

Komunikaty startowe kernela (boot time)

$ sudo less /var/log/dmesg
$ sudo grep 'regx' /var/log/dmesg
$ sudo grep '[h|s]d' /var/log/dmesg

Share Button

Historia wyłączeń i restartów linux ubuntu

$ last reboot
$ last shut­down

Share Button