Tag: sieci

CISCO Show — czyli prawdzanie bieżącej konfiguracji…

W tym krótkim artykule zajmiemy się polece­niem "show" urządzeń CISCO.  Lista pole­ceń show jest boga­ta, warto przys­woić lub przy­pom­nieć najważniejsze z nich…

Bezpieczeństwo LAN

Prezentujemy artykuł z prak­ty­czną imple­men­tacją mech­a­nizmów zabez­pieczeń sieci LAN…

Zadzwoń teraz!