Wyszukiwanie pliku linux ubuntu

$ locate fileName $ locate htpass­wd $ locate pass­wd $ locate my.resume.doc Można też dodać warun­ki $ find {/dir/to/search} ‑name {file-to-search} ‑print $ find /etc/ ‑name /etc/passwd ‑print $ find …

Porty i gniazda UDP i TCP

Wyświetlenie wszys­t­kich portów sudo ss ‑l sudo net­stat ‑tulpn sudo net­stat ‑tulpn | grep LISTEN ## Wyświetlenie wszys­t­kich gni­azd TCP sudo ss ‑t ‑a ## Wyświetlenie wszys­t­kich gni­azd UDP sudo ss ‑u …

DNS i powiązane informacje

Wyświetlenie infor­ma­cji o adresie IP ser­w­era nazw (ISP): # cat /etc/resolv.conf Informacje o nazwach hostów mogą zna­j­dować się w pliku resolvera. O tym jakie są wpisy w pliku host.conf można …