Archiwa tagu: ubuntu

Wyszukiwanie pliku linux ubuntu

$ locate fileName
 $ locate htpasswd
 $ locate passwd
 $ locate my.resume.doc
Można też dodać warunki
$ find {/dir/to/search} -name {file-to-search} -print
 $ find /etc/ -name /etc/passwd -print
 $ find $HOME -name '*.doc' -print
Share Button

Informacja czy usługa włączona

## UPSTART ##
$ sudo initctl sta­tus ser­vice-name
$ sudo initctl sta­tus smbd
lub
## SYS V
$ sudo ser­vice serviceName sta­tus
$ sudo ser­vice nginx sta­tus

Share Button

Porty i gniazda UDP i TCP

Wyświetlenie wszys­t­kich portów
sudo ss ‑l
sudo net­stat ‑tulpn
sudo net­stat ‑tulpn | grep LISTEN

## Wyświetlenie wszys­t­kich gni­azd TCP
sudo ss ‑t ‑a

## Wyświetlenie wszys­t­kich gni­azd UDP
sudo ss ‑u ‑a

## Wyświetlenie otwartych plików
lsof | more
lsof | grep some­thing
lsof /dev/sda2
lsof /path/to/file

Share Button

DNS i powiązane informacje

Wyświetlenie infor­ma­cji o adresie IP ser­w­era nazw (ISP):
# cat /etc/resolv.conf

Informacje o nazwach hostów mogą zna­j­dować się w pliku resolvera.
O tym jakie są wpisy w pliku host.conf moż­na się dowiedzieć wyda­jąc polece­nie:
# cat /etc/host.conf

Share Button

Wyświetlenie informacji — bridge ethernet

$ sudo brctl show
$ sudo bridge link

Share Button