Archiwa tagu: udp

Porty i gniazda UDP i TCP

Wyświetlenie wszys­t­kich portów
sudo ss ‑l
sudo net­stat ‑tulpn
sudo net­stat ‑tulpn | grep LISTEN

## Wyświetlenie wszys­t­kich gni­azd TCP
sudo ss ‑t ‑a

## Wyświetlenie wszys­t­kich gni­azd UDP
sudo ss ‑u ‑a

## Wyświetlenie otwartych plików
lsof | more
lsof | grep some­thing
lsof /dev/sda2
lsof /path/to/file

Share Button

Sniffer TCPDUMP — nasłuchiwanie ruchu

Przedstawiam sposób na nasłuchi­wanie ruchu na określonym por­cie. Dzięki tej metodzie możli­wy jest podgląd zawartoś­ci paki­etów, na przykład na routerze czy fire­wal­lu. Bez prob­le­mu moż­na podgląd­nąć treś­ci paki­etów wysyłanych/odbieranych za pomocą np. komu­nika­torów. Ale to nie jedyne zas­tosowanie snif­fer­ów oczy­wiś­cie, jest ich dużo więcej… Czytaj dalej Sniffer TCPDUMP — nasłuchi­wanie ruchu

Share Button