Archiwa tagu: wifi

Diagnostyka sieci WiFi Ubuntu

Poniżej kil­ka pole­ceń stosowanych w diag­nos­tyce sieci Wifi w sys­temie Ubuntu

$ iwcon­fig
$ watch ‑n 1 cat /proc/net/wireless
$ wave­mon

Share Button

Usunięcie sieci WiFi Windows8

Zdarza się że trze­ba usunąć infor­ma­c­je o sieci­ach Wifi wpisanych w ustaw­ienia sys­te­mu Windows8 lub Windows8.1. Ten wymóg pojaw­ia się pod­czas kon­serwacji sys­te­mu Windows lub pod­czas awarii ustaw­ień związanych z sieci­a­mi Wifi kiedy restart inter­fe­j­su WLAN lub całego sys­te­mu Windows nie przynosi efek­tu.

Czytaj dalej Usunięcie sieci WiFi Windows8

Share Button

Diagnostyka sieci WIFI

Czesto pojaw­ia się prob­lem, moja sieć WIFI nie dzi­ała albo sieć WIFI dzi­ała wol­no, połączenia WIFI są zry­wane… Co robić w takiej sytu­acji… Otóż jest sposób!

Czytaj dalej Diagnostyka sieci WIFI

Share Button

Bezpieczeństwo LAN

Prezentujemy artykuł z prak­ty­czną imple­men­tacją mech­a­nizmów zabez­pieczeń sieci LAN…

Czytaj dalej Bezpieczeństwo LAN

Share Button