Problem z drukowaniem w RDP

Problem ten zauważono w wer­sji Windows Server 2008R2, ale może doty­czyć też innych sys­temów. Może część artykułu będzie przy­dat­na w innych sys­temach rodziny Windows, poda­je­my więc zatem rozwiązanie…