Archiwa tagu: windows xp

JRE JAVA 32bit

Środowiska 32 bitowe częs­to są obec­ne na naszych maszy­nach. Jeżeli mamy do dys­pozy­cji 32 bitową przeglą­darkę musimy zain­stalować JAVA w wer­sji 32 bit. Oto link do pełnej instal­ki tego środowiska JAVA 6.30

Share Button

NTFS Windows XP — prawa do obiektów

W sys­temach Windows XP home edi­tion braku­je możli­woś­ci otwar­cia kar­ty z prawa­mi dostępu NTFS plików i kat­a­logów. Czytaj dalej NTFS Windows XP — prawa do obiek­tów

Share Button