Archiwa tagu: windows8

Usunięcie sieci WiFi Windows8

Zdarza się że trze­ba usunąć infor­ma­c­je o sieci­ach Wifi wpisanych w ustaw­ienia sys­te­mu Windows8 lub Windows8.1. Ten wymóg pojaw­ia się pod­czas kon­serwacji sys­te­mu Windows lub pod­czas awarii ustaw­ień związanych z sieci­a­mi Wifi kiedy restart inter­fe­j­su WLAN lub całego sys­te­mu Windows nie przynosi efek­tu.

Czytaj dalej Usunięcie sieci WiFi Windows8

Share Button

Nazwa pliku REMOTE DESKTOP — Zdalny pulpit

Plik do kon­soli pul­pitu zdal­nego (ang. remote desk­top) moż­na znaleźć w sys­temie pod ścieżką: %SystemRoot%\System32\mstsc.exe, co zazwyczaj oznacza ścieżkę c:\windows\system32\mstsc.exe .

*Domyślnie ser­w­er RDP jest dostęp­ny na por­cie TCP, UDP 3389.

Share Button

Edytor polis się nie uruchamia

Nie moż­na odnaleźć pliku gpedit.msc? Edytor polis się nie uruchamia? Tak, w nis­kich wer­s­jach (Starter, Home) Windows to możli­we. Poniżej przed­staw­iamy sposób na rozwiązanie tego prob­le­mu:

Czytaj dalej Edytor polis się nie uruchamia

Share Button

Zarządzanie polisami Windows

Systemy Windows oprócz zarządza­nia pan­elem sterowania,mają ogromne możli­woś­ci zarządza­nia przez edy­tor polis. Jak wielkie możli­woś­ci ma ta przys­tawka moż­na ocenić samemu.

Czytaj dalej Zarządzanie polisa­mi Windows

Share Button

Menu start WINDOWS8

Poniżej prezen­tu­je sposób na uzyskanie Menu Start w Windows8. Sposób jest prosty i dar­mowy — za pomocą dodatku Vistart moż­na uzyskać menu start podob­ne do znanych z poprzed­nich wer­sji Windows. Czytaj dalej Menu start WINDOWS8

Share Button