Wyświetlenie informacji o baterii i temperaturze Linux Ubuntu

W celu wyświ­etle­nia infor­ma­cji o baterii i tem­per­aturze w Linux Ubuntu wyda­je­my polece­nie:

$ upow­er ‑i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
$ acpi ‑V

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *