Internet LTE

Oferujemy rozwiązanie i wdroże­nie szy­bkiego dostępu do inter­ne­tu LTE na bazie wyda­jnych anten i routerów. Klient sam dobiera usłu­go­daw­cę np. ORANGE, PLUS, T‑MOBILE etc… i pod­pisu­je z nim umowę. Nasza fir­ma ma za zadanie sprzedaż podze­społów w cenie pro­du­cen­ta oraz mon­taż rozwiąza­nia — ante­ny i okablowa­nia oraz kon­fig­u­rację urządzeń aktywnych.

Rozwiązanie sprawdza się doskonale na ter­e­nach wiejs­kich i ogranic­zonym dostępie do sieci inter­net LTE.

Służymy pomocą: pomoc@ringonet.pl lub tel. 503 839 846.

KONTAKT: +48 503 839 846  pomoc@ringonet.pl

Zadzwoń teraz!