Projektowanie GRAFIKI

Usługi z zakre­su pro­jek­towa­nia ele­men­tów i plików graficznych wykony­wane są w licencjonowanych pro­gra­mach paki­etów graficznych ADOBE i COREL.

Nie jest konieczny zakup pro­duk­tu na nośnikach np. wiz­ytów­ki na papierze, banery etc., w ofer­cie dostęp­ne są same pro­dukc­je elek­tron­iczne w postaci plików z grafikami… 

KONTAKT: +48 503 839 846  pomoc@ringonet.pl

Zadzwoń teraz!