Projektowanie GRAFIKI

Usługi z zakre­su pro­jek­towa­nia ele­men­tów i plików graficznych wykony­wane są w licencjonowanych pro­gra­mach paki­etów graficznych PHOTOSHOP i COREL.

Nie jest konieczny zakup pro­duk­tu na nośnikach np. wiz­ytów­ki na papierze, banery etc., w ofer­cie dostęp­ne są same pro­dukc­je elek­tron­iczne w postaci plików z grafika­mi…

Skontaktuj się ze mną:

tel. +48 503 839 846
email: pomoc@ringonet.pl

Share Button