ZARZĄDZANIE LINUX

Prace z zakre­su zarządza­nia sys­tema­mi oper­a­cyjny­mi Linux takich jak ser­w­ery DEBIAN.
Oprócz zarządza­nia samym sys­te­mem oper­a­cyjnym, pra­ca z usługa­mi taki­mi jak fire­wall, bazy danych, www, pocz­ty, ser­w­ery plików i wydruków, kopii zapa­sowych etc…

KONTAKT: +48 503 839 846  pomoc@ringonet.pl

 

Zadzwoń teraz!