ZARZĄDZANIE LINUX

Prowadzę prace z zakre­su zarządza­nia sys­tema­mi oper­a­cyjny­mi Linux takich jak ser­w­ery DEBIAN.
Oprócz zarządza­nia samym sys­te­mem oper­a­cyjnym, zaj­mu­ję się zarządzaniem usługa­mi taki­mi jak fire­wall, bazy danych, www, pocz­ty, ser­w­ery plików i wydruków, kopii zapa­sowych etc…

Skontaktuj się ze mną:

tel. +48 503 839 846
email: pomoc@ringonet.pl

Share Button