Archiwum kategorii: ADMINISTRACJA

W systemie Windows XP brakuje ikon na pulpicie

Na pulpicie może brakować ikon. Jednakże w przy­pad­ku otwar­cia folderu Pulpit w Eksploratorze Windows ikony pul­pitu są w tym oknie widoczne.
Czytaj dalej W sys­temie Windows XP braku­je ikon na pulpicie

Share Button