Kategoria: CISCO

Testowanie działania routingu CISCO

Polecenia przy­datne do testowa­nia dzi­ała­nia routin­gu i pro­tokołów  routin­gu: ping tracer­oute show ip router debug ip RIP show ip rip data­base show ip pro­to­cols {sum­ma­ry} show ip route debug ip rip {events} show ip inter­face brie

Zadzwoń teraz!