Pokaż ukryte pliki

Pokaż ukryte pliki

Poniżej opisano sposób wyświ­et­la­nia ukry­tych plików i folderów.

  1. Otwórz okno Opcje fold­erów, klika­jąc przy­cisk Start, polece­nie Panel sterowa­nia i pozy­cję Wygląd i per­son­al­iza­c­ja, a następ­nie pozy­cję Opcje folderów.
  2. Kliknij kartę Widok.
  3. W obszarze Ustawienia zaawan­sowane kliknij opcję Pokaż ukryte pli­ki, fold­ery i dys­ki, a następ­nie kliknij przy­cisk OK.
Share Button

Tags: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zadzwoń teraz!