Archiwum kategorii: Windows 7

Edytor polis się nie uruchamia

Nie moż­na odnaleźć pliku gpedit.msc? Edytor polis się nie uruchamia? Tak, w nis­kich wer­s­jach (Starter, Home) Windows to możli­we. Poniżej przed­staw­iamy sposób na rozwiązanie tego prob­le­mu:

Czytaj dalej Edytor polis się nie uruchamia

Share Button

Zarządzanie polisami Windows

Systemy Windows oprócz zarządza­nia pan­elem sterowania,mają ogromne możli­woś­ci zarządza­nia przez edy­tor polis. Jak wielkie możli­woś­ci ma ta przys­tawka moż­na ocenić samemu.

Czytaj dalej Zarządzanie polisa­mi Windows

Share Button

Kopia aktywacji systemu Windows 7, Windows 8 i Office 2010

Jednym ze sposobów wyko­na­nia kopii aktywacji sys­te­mu Windows oraz odczy­tanie numeru seryjnego jest uru­chomie­nie niedużego pro­gra­mu Advanced Token Manager… Czytaj dalej Kopia aktywacji sys­te­mu Windows 7, Windows 8 i Office 2010

Share Button