Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Odzyskiwanie hasła sa MSSQL

Zdarza się, nawet częs­to, że zapom­i­namy hasła do ser­w­era MSSQL na uzytkown­i­ka sa. Podaję sposób jego odzyskania:

Dodajemy  login Windows na którym się logu­je­my do grupy, która na ser­w­erze nazy­wa się: SQLServer2005MSSQLUser$NazwaKomputera$SQLEXPRESS. W ten sposób login Windows dostanie się do SQL Serwera jako sysad­min. Logujemy się na loginie Windows do MSSQL, a następ­nie w kon­soli zarządza­jącej MSSQL zmieni­amy hasło dla użytkown­i­ka MSSQL sa.

Tags: , , ,

Jedna odpowiedź

  1. BHPEX pisze:

    To co opisałeś, to nie sposób odzyska­nia hasła do "sa" tylko sposób na jego zmi­anę — to jest aku­rat łatwe.
    Ale jak odczy­tać zapisane hasło do sa, to jest pytanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zadzwoń teraz!