Jak zmienić port nasłuchiwania używany przez funkcję Pulpit zdalny

Niekiedy zachodzi potrze­ba zmi­any por­tu na którym pracu­je zdal­ny pul­pit. Rozwiązanie jest proste, wyma­ga jedynie ingerencji w edy­tor rejestru.

1. Uruchom Edytor rejestru.
2. Znajdź i kliknij następu­ją­cy pod­klucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
3. W menu Edycja kliknij polece­nie Modyfikuj, a następ­nie kliknij opcję Dziesiętny.
4. Wpisz nowy numer por­tu, a następ­nie kliknij przy­cisk OK.
5. Zamknij Edytor rejestru.
6. Uruchom ponown­ie kom­put­er.

Share Button

2 myśli w temacie “Jak zmienić port nasłuchiwania używany przez funkcję Pulpit zdalny”

    1. Chodzi o pro­gram który nie potrze­bu­je potwierdzenia za każdym razem gdy chcę się połączyć a w nim tak właśnie jest, fajny pro­gram prosty i bez insta­lacji ale brak możli­woś­ci wpisa­nia do listy czy tego podob­ne…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *