Wyświetlenie nazwy dns systemu

W celu wyświ­etle­nia nazwy dns sys­te­mu lin­ux ubun­tu wprowadza­my w kon­soli:

$ dns­do­main­name

Share Button

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *